TOP

รหัส : 63F005 - ที่ดินว่างเปล่า ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา

รหัส
63F005
รายละเอียด
ที่ดินว่างเปล่า ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา
ประเภท
ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์
53678
เนื้อที่
27-0-84 ไร่ (10,884 ตร.วา)
ที่ตั้ง
ติดซอยบูเก๊ะเจ้าเมืองยะลา แยกจากถนนสายบ้านเนียง -บ้านกือยา (อบจ.1209) ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา
พิกัด
6.503229 101.214680
วันที่ประกาศ
12.02.2020
ราคา
2,940,000บาท
ราคาพิเศษ
2,939,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2