TOP

รหัส : 62F026 - ที่ดินว่างเปล่า ภายในโครงการหมู่บ้านคูณทรัพย์รดา ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

รหัส
62F026
รายละเอียด
ที่ดินว่างเปล่า ภายในโครงการหมู่บ้านคูณทรัพย์รดา ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
ประเภท
ที่ดินเปล่า
เลขที่เอกสารสิทธิ์
150616 และ 150624
เนื้อที่
0-2-67.4 ไร่ (267.4 ตร.วา)
ที่ตั้ง
โครงการหมู่บ้านคูณทรัพย์รดา ซ.ติดถนนหมู่บ้านคูณทรัพย์รดา แยกจากถนนจันทร์ทองเอี่ยม ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
พิกัด
13.892244 100.417134
วันที่ประกาศ
20.09.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2