TOP

รหัส : 63D023 - ห้องชุดเลขที่ 507/18 ชั้นที่ 5 เอ.ดี.คอนโดมิเนียมไฮเอท ซ.นาเกลือ 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

รหัส
63D023
รายละเอียด
ห้องชุดเลขที่ 507/18 ชั้นที่ 5 เอ.ดี.คอนโดมิเนียมไฮเอท ซ.นาเกลือ 16 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ประเภท
คอนโดมิเนียม
เลขที่เอกสารสิทธิ์
ห้องชุดเลขที่ 507/18
เนื้อที่
25.33 ตารางเมตร
ที่ตั้ง
เอ.ดี คอนโดมิเนียมไฮเอท ซอยนาเกลือ 16 พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
พิกัด
6.290576 101.688556
วันที่ประกาศ
22.07.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2