TOP

รหัส : 64C37 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น

รหัส
64C37
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
23283
เนื้อที่
เนื้อที่ 0-0-18.0 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 193/45 หมู่บ้านอากงสัมพันธ์วิลล่า ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิกัด
11.79279 99.78788
วันที่ประกาศ
28.09.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2