TOP

รหัส : 64C28 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา

รหัส
64C28
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
163890 และ 175748
เนื้อที่
เนื้อที่ 0-0-40 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 113, 114 หมู่ 5 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พิกัด
16.822567 100.234577
วันที่ประกาศ
01.07.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2