TOP

รหัส : 64C24 - อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น

รหัส
64C24
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
ตราจอง เลขที่ 950
เนื้อที่
เนื้อที่ 0-0-22 ไร่
ที่ตั้ง
29/4 ซอยถนนไทย-จังโหลน ซอย 7 ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา
พิกัด
6.521377 100.417105
วันที่ประกาศ
09.06.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2