TOP

รหัส : 64C14 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พร้อมชั้นลอย 1 คูหา

รหัส
64C14
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น พร้อมชั้นลอย 1 คูหา
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
45544
เนื้อที่
0-0-29.4 ไร่
ที่ตั้ง
57/4 ถ.สายนครศรีธรรมราช-ท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด
8.633630 99.51298
วันที่ประกาศ
11.03.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2