TOP

รหัส : 64C03 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 11 ,11/1 ถนนริมคลองสมถวิลซอย 47 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

รหัส
64C03
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา เลขที่ 11 ,11/1 ถนนริมคลองสมถวิลซอย 47 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
94009
เนื้อที่
เนื้อที่ 0-2-28.4 ไร่ (228.4 ตารางวา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 11 ,11/1 ถนนริมคลองสมถวิลซอย 47 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
พิกัด
16.189725 103.277736
วันที่ประกาศ
21.01.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2