TOP

รหัส : 63C043 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 297/13 ติดถนนมาตบกุล ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

รหัส
63C043
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 297/13 ติดถนนมาตบกุล ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
36540
เนื้อที่
0-0-26.6 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 297/13 ติดถนนมาตบกุล ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
พิกัด
7.129673 100.259482
วันที่ประกาศ
21.10.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2