TOP

รหัส : 63C032 - อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว จำนวน 2 คูหา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส

รหัส
63C032
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ชั้นเดียว จำนวน 2 คูหา ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส.3ก เลขที่ 6833
เนื้อที่
0-0-45 ไร่ (45 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 325/8-9 แยกจากถนนสายแว้ง-สุไหงโด-ลก (ทล.4057) ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส
พิกัด
5.986591 101.9366293
วันที่ประกาศ
19.09.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2