TOP

รหัส : 63C024 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 224/2 ติดถนนสายนราธิวาส-บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส

รหัส
63C024
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น เลขที่ 224/2 ติดถนนสายนราธิวาส-บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
45602
เนื้อที่
0-0-20.9 ไร่
ที่ตั้ง
224/2 ติดถนนสายนราธิวาส-บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส
พิกัด
6.449374 101.808967
วันที่ประกาศ
27.08.2020
ราคา
3,300,000บาท
ราคาพิเศษ
3,000,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2