TOP

รหัส : 63C013 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

รหัส
63C013
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
5136
เนื้อที่
0-0-26.1 ไร่ (26.1 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 24/5 ติดถนนปานชูรำลึก แยกจากถนนสตูลธานี (ทล.406) ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
พิกัด
6.623089 100.070788
วันที่ประกาศ
04.03.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2