TOP

รหัส : 62C002 - อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

รหัส
62C002
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
6322
เนื้อที่
0-0-24.0 ไร่ (24 ตร.วา)
ที่ตั้ง
53/4 ถนนสายตากใบ-ตาบา (ทล.4084) ต.เจ๊ะหา อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
พิกัด
6.236319 102.087826
วันที่ประกาศ
20.02.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2