TOP

รหัส : 62C017 - อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น หาดใหญ่ จ.สงขลา

รหัส
62C017
รายละเอียด
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประเภท
อาคารพาณิชย์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส3ก.6990
เนื้อที่
20 ตร. วา
ที่ตั้ง
เลขที่ 44 ติดซอย 2 เทศาพัฒนา ถนนเทศาพัฒนา
พิกัด
6.998395,100.453598
วันที่ประกาศ
30.07.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2