TOP

รหัส : 64B41 - ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว

รหัส
64B41
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
71866
เนื้อที่
เนื้อที่ 0-0-25.0 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 226/5 ติดถนนเฟื่องฟ้า ซอย 1 หมู่ 10 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา
พิกัด
7.110354 100.653559
วันที่ประกาศ
12.10.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2