TOP

รหัส : 64B21 - ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น

รหัส
64B21
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
77685
เนื้อที่
เนื้อที่ 0-0-21.5
ที่ตั้ง
เลขที่ 264/2 หมู่บ้านเอสเฮาส์ ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
พิกัด
13.645691 100.337886
วันที่ประกาศ
07.04.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2