TOP

รหัส : 62B054 - ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เลขที่ 10 ติดถนนรัถการ ซอย 4/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รหัส
62B054
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เลขที่ 10 ติดถนนรัถการ ซอย 4/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
4532
เนื้อที่
0-0-22.0 ไร่ (22 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 10 ติดถนนรัถการ ซอย 4/1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
พิกัด
7.020093 100.465686
วันที่ประกาศ
06.12.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2