TOP

รหัส : 63B038 - 63B038 ทาวน์โฮม 2 ชั้น เลขที่ 49/52 โครงการบ้านศิริดา อ.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

รหัส
63B038
รายละเอียด
63B038 ทาวน์โฮม 2 ชั้น เลขที่ 49/52 โครงการบ้านศิริดา อ.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
32114
เนื้อที่
0-0-18.8 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 49/52 โครงการบ้านศิริดา อ.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
พิกัด
7.209874 99.726288
วันที่ประกาศ
29.09.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2