TOP

รหัส : 63B017 - ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

รหัส
63B017
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
34802
เนื้อที่
0-0-28.8 ไร่ (28.8 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 41/16 ติดซอยชุมชนเสือผ่าน แยกจากถนนสายท่าไทร -บางกล่ำบน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
พิกัด
-
วันที่ประกาศ
09.06.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2