TOP

รหัส : 62B003 - ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว จำนวน 2 คูหา ซ.รัตนวิเชียร ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รหัส
62B003
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว จำนวน 2 คูหา ซ.รัตนวิเชียร ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
60406 และ 63292
เนื้อที่
เนื้อที่ดินรวม 0-0-65.4 ตร.วา (65.4 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 309/27 และ 309/33 หมู่ที่ 8 (เจาะทะลุถึงกัน) ซ.รัตนวิเชียร -ถนนทุ่งสง-นาบอน ซ.3 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
พิกัด
8.169314 99.671413
วันที่ประกาศ
30.03.2019
ราคา
1,957,000บาท
ราคาพิเศษ
1,953,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2