TOP

รหัส : 62B014 - ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ซอยฉลุงใต้ 5 (บูเก็ต) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล

รหัส
62B014
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ซอยฉลุงใต้ 5 (บูเก็ต) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
17448
เนื้อที่
0-0-36.1 ไร่ (36.1 ตร.วา)
ที่ตั้ง
ซอยฉลุงใต้ 5 (บูเก็ต) แยกจากถนนยนตรการกำธร (ทล.406) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล
พิกัด
6.714974 100.068058
วันที่ประกาศ
03.07.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2