TOP

รหัส : 61B005 - ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ติดถนนปานชูรำลึกซอย 4 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

รหัส
61B005
รายละเอียด
ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว ติดถนนปานชูรำลึกซอย 4 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
ประเภท
ทาวน์เฮ้าส์
เลขที่เอกสารสิทธิ์
47926
เนื้อที่
0-0-24.9 ไร่ (24.9 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 36/10 ติดถนนปานชูรำลึก ซอย 4 แยกจากถนนปานชูรำลึก ถนนยนตรการกำธร(ทล.406) ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
พิกัด
6.622122 100.071919
วันที่ประกาศ
19.12.2018
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2