TOP

รหัส : 64G23 - บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น

รหัส
64G23
รายละเอียด
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
1324
เนื้อที่
เนื้อที่ 0-0-60 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 34 ถนนเลียบทางรถไฟ ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส
พิกัด
6.235037 101.802083
วันที่ประกาศ
02.06.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2