TOP

รหัส : 64A11 - บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

รหัส
64A11
รายละเอียด
บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
69459
เนื้อที่
0-0-63.7 ไร่
ที่ตั้ง
104/284 หมู่ 2 หมู่บ้านศิวาลัยวิลเลจ 3 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
พิกัด
18.730656 99.081901
วันที่ประกาศ
04.03.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2