TOP

รหัส : 64A09 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 129/115 หมู่ 2 หมู่บ้านแมกไม้ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง

รหัส
64A09
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 129/115 หมู่ 2 หมู่บ้านแมกไม้ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
113890
เนื้อที่
0-0-65.7 ไร่
ที่ตั้ง
129/115 หมู่ 2 หมู่บ้านแมกไม้ ตำบลทับมา อำเภดเมือง จังหวัดระยอง
พิกัด
12.703523 101.220905
วันที่ประกาศ
04.02.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2