TOP

รหัส : 64G01 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียวจำนวน 2 หลัง ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

รหัส
64G01
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวจำนวน 2 หลัง ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
8714
เนื้อที่
3-3-23.50 ไร่
ที่ตั้ง
ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
พิกัด
6.409210 101.685174
วันที่ประกาศ
13.01.2021
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพหนี้
icon-noti 2