TOP

รหัส : 63A031 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 318/54 หมู่บ้านภูตะวัน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

รหัส
63A031
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 318/54 หมู่บ้านภูตะวัน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
31060
เนื้อที่
0--0-78.0 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 318/54 หมู่บ้านภูตะวัน ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิกัด
12.581470 99.921691
วันที่ประกาศ
16.09.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2