TOP

รหัส : 63G029 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 70/8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

รหัส
63G029
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว เลขที่ 70/8 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
40328
เนื้อที่
0-0-55.0 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ 70/8 ติดถนนชุมชนเขาแดง แยกจากถนนสายสงขลา-ระโนด (ทล.408) ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา
พิกัด
7.212423 100.572872
วันที่ประกาศ
29.08.2020
ราคา
684,000บาท
ราคาพิเศษ
673,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2