TOP

รหัส : 63G022 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา

รหัส
63G022
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
57119
เนื้อที่
0-0-95 ไร่ (95 ตร.วา)
ที่ตั้ง
แยกจากถนนชุมชนบ้านปากบาง ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา
พิกัด
6.949977 100.825963
วันที่ประกาศ
17.06.2020
ราคา
1,870,000บาท
ราคาพิเศษ
1,840,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2