TOP

รหัส : 63G020 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

รหัส
63G020
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
2373
เนื้อที่
0-2-51.0 ไร่ (251 ตร.วา)
ที่ตั้ง
20/2 หมู่ที่ 10 ติดถนนผู้ใหญ่บ้านแกน ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
พิกัด
7.259713 100.080741
วันที่ประกาศ
11.06.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2