TOP

รหัส : 63G018 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส

รหัส
63G018
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส.3ก. เลขที่ 869
เนื้อที่
0-0-52 ไร่ (52 ตร.วา)
ที่ตั้ง
ติดถนนสายจะแนะ-ดุชงญอ (ทล.4217) ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
พิกัด
6.111220 101.692989
วันที่ประกาศ
10.06.2020
ราคา
1,310,000บาท
ราคาพิเศษ
1,250,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2