TOP

รหัส : 63G016 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และร้านค้าชั้นเดียว

รหัส
63G016
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น และร้านค้าชั้นเดียว
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
10874
เนื้อที่
0-3-80 ไร่ (380 ตร.วา)
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 5 ติดถนนแยก ทล.4061 -บ้านบ่อม่วง แยกจากถนนสายยะรัง-มายอ (ทล.4061) ต.กระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี
พิกัด
6.755203 101.380635
วันที่ประกาศ
24.03.2020
ราคา
3,030,000บาท
ราคาพิเศษ
2,870,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2