TOP

รหัส : 63G006 - บ้านเดี่ยวชั้นครึ่ง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง

รหัส
63G006
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นครึ่ง ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
นส.3ก เลขที่ 734
เนื้อที่
0-2-52.0 ไร่ (252 ตร.วา)
ที่ตั้ง
ติดซอยสาธารณประโยชน์ (ไม่มีชื่อ) แยกจากถนนสายไร่เหนือ - ชะรัด ต.คลองทรายขาว อ.กงหรา จ.พัทลุง
พิกัด
7.444709 99.944371
วันที่ประกาศ
20.02.2020
ราคา
2,050,000บาท
ราคาพิเศษ
1,940,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2