TOP

รหัส : 63G010 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถนนรามโกมุท ซอย 12ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

รหัส
63G010
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถนนรามโกมุท ซอย 12ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
429 , 470 และ 64713
เนื้อที่
0-1-54.3 ไร่ (154.3 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 27/1 ถนนรามโกมุท ซอย 12 แยกจากถนนรามโกมุท ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
พิกัด
6.868387 101.336656
วันที่ประกาศ
16.02.2020
ราคา
3,250,000บาท
ราคาพิเศษ
3,150,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2