TOP

รหัส : 63G004 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใต้ถุนสูง ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

รหัส
63G004
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียวใต้ถุนสูง ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
43271
เนื้อที่
6-3-65.3 ไร่ (2,765 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 124 หมู่ที่ 1 ติดถนนกูวิง-ทำเนียบ แยกจากถนนสายมะนังตายอ - สุไหงปาดี (ทล.4056) ต.มะนังตายอ .เมือง จ.นราธิวาส
พิกัด
6.345435 101.775146
วันที่ประกาศ
05.02.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2