TOP

รหัส : 63A008 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านสวนพฤกษชาติ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

รหัส
63A008
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านสวนพฤกษชาติ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
81598
เนื้อที่
0-0-74 ไร่ (74 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 244/29 หมู่บ้านสวนพฤกษชาติ ถนนมาลัยแมน (ทล.321) ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
พิกัด
14.47604 100.08159
วันที่ประกาศ
01.02.2020
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2