TOP

รหัส : 63G001 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

รหัส
63G001
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
5467
เนื้อที่
0-0-55.0 ไร่ (55 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 152 ซ.ศุลกานุกูล ซอย 14 (พนัสวิถี) ถ.ศุลกานุกูล ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
พิกัด
6.606913 100.060931
วันที่ประกาศ
15.01.2020
ราคา
1,503,460บาท
ราคาพิเศษ
1,440,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2