TOP

รหัส : 62G035 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา

รหัส
62G035
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
1066
เนื้อที่
2-0-75 ไร่ (875 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 72/2 ติดถนนสายกะลุแป-พรุทุ่งครอก แยกจากถนนสายยุโป-บ้านบาดง ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา
พิกัด
6.637868 101.286228
วันที่ประกาศ
18.12.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2