TOP

รหัส : 62G034 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

รหัส
62G034
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
31633 และ 31634
เนื้อที่
0-3-54.4 ไร่ (354.4 ตร.วา)
ที่ตั้ง
ติดถนนสายตันหยงมัส - บ้านเกอแนะเหนือ (นธ.4107) ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
พิกัด
6.319317 101.717611
วันที่ประกาศ
04.12.2019
ราคา
1,520,000บาท
ราคาพิเศษ
1,454,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2