TOP

รหัส : 62G033 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี

รหัส
62G033
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
47653
เนื้อที่
1-1-35.9 ไร่ (535.9 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 18 หมู่ 8 ติดซอยจือแร แยกจากถนนสายบ้านนา - บ้านคลองมานิง ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี
พิกัด
6.858314 101.297107
วันที่ประกาศ
26.11.2019
ราคา
2,620,000บาท
ราคาพิเศษ
2,570,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2