TOP

รหัส : 62B031 - บ้านแฝด 2 ชั้น หมู่บ้านพูนสินธานี 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ

รหัส
62B031
รายละเอียด
บ้านแฝด 2 ชั้น หมู่บ้านพูนสินธานี 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
12875
เนื้อที่
0-0-35.0 ไร่ (35 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 253/1437หมู่บ้านพูนสินธานี 3 ซ.เคหะร่มเกล้า 64 ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ
พิกัด
13.775231 100.726764
วันที่ประกาศ
12.11.2019
ราคา
2,430,000บาท
ราคาพิเศษ
2,400,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2