TOP

รหัส : 62G028 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา

รหัส
62G028
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
16758
เนื้อที่
0-0-37.0 ไร่ (37 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 90 หมู่ 3 ติดถนนหมู่เกาะทากใต้ แยกจากถนนสายบ้านเกาะ-บ้านนาใน ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา
พิกัด
6.892887 100.690584
วันที่ประกาศ
30.10.2019
ราคา
1,700,000บาท
ราคาพิเศษ
1,440,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2