TOP

รหัส : 62G027 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี

รหัส
62G027
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
40314
เนื้อที่
0-0-66.7 ไร่ (66.7 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 132/3 หมู่ที่ 4 ติดถนนสายยะรัง - มายอ -ปะนาเระ (ทล.4061) ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี
พิกัด
6.727579 101.378872
วันที่ประกาศ
22.10.2019
ราคา
2,450,000บาท
ราคาพิเศษ
2,430,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2