TOP

รหัส : 62G025 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

รหัส
62G025
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
8555
เนื้อที่
0-2-6.0 ไร่ (206 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 43/2 หมู่ที่ 6 ติดถนนสายปัตตานี-นราธิวาส (ทล.42) ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
พิกัด
6.686820 101.564392
วันที่ประกาศ
03.09.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2