TOP

รหัส : 62G020 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา

รหัส
62G020
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
56142
เนื้อที่
0-1-67.0 ไร่ (167 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 89/3 หมู่ที่ 4 ติดซอยคลองสะ ถ.ดารุสลาม ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา
พิกัด
6.567126 101.272916
วันที่ประกาศ
31.07.2019
ราคา
1,934,000บาท
ราคาพิเศษ
1,891,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2