TOP

รหัส : 61A001 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านสินทวีทรัพย์ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่

รหัส
61A001
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านสินทวีทรัพย์ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
26645
เนื้อที่
0-0-60.1 ไร่ (60.1 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 1/121 หมู่บ้านสินทวีทรัพย์ ถนนวัชระพล (ทล.4200) ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
พิกัด
8.097774 96.890646
วันที่ประกาศ
24.07.2018
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2