TOP

รหัส : 61G002 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถ.สายตาก้อง-บ้านสาวร้องไห้ ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

รหัส
61G002
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ถ.สายตาก้อง-บ้านสาวร้องไห้ ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
14377
เนื้อที่
2-3-36 ไร่ (1,136 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 53 ซอยเลียบคลองส่งน้ำ 4 ขวา ถ.สายตาก้อง - บ้านสาวร้องไห้ อท.4018 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
พิกัด
14.552356 100.210593
วันที่ประกาศ
03.01.2018
ราคา
9,156,000บาท
ราคาพิเศษ
7,808,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2