TOP

รหัส : 62A016 - บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านเรือนประสาน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

รหัส
62A016
รายละเอียด
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว หมู่บ้านเรือนประสาน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
66918
เนื้อที่
0-0-55.0 ไร่ (55.0 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 1332/13 หมู่บ้านเรือนประสาน ถ.บ้านสามพระยา ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
พิกัด
-
วันที่ประกาศ
11.05.2019
ราคา
2,400,000บาท
ราคาพิเศษ
2,130,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2