TOP

รหัส : 62A011 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านทองสถิตย์ 8 หทัยราษฎร์-วัชรพล ต.บึงลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

รหัส
62A011
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านทองสถิตย์ 8 หทัยราษฎร์-วัชรพล ต.บึงลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
117540
เนื้อที่
0-0-51.0 ไร่ (51.0 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 48/87 โครงการหมู่บ้านทองสถิตย์ 8 หทัยราษฎร์ - วัชรพล ถ.หทัยราษฎร์ ต.บึงลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
พิกัด
13.923278 100.695897
วันที่ประกาศ
19.06.2019
ราคา
3,500,000บาท
ราคาพิเศษ
3,000,000บาท
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2