TOP

รหัส : 62A001 - บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์ ซ.ประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ

รหัส
62A001
รายละเอียด
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์ ซ.ประชาอุทิศ 86 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ
ประเภท
บ้านเดี่ยว
เลขที่เอกสารสิทธิ์
12705
เนื้อที่
0-0-58.2 ไร่ (58.2 ตร.วา)
ที่ตั้ง
เลขที่ 8/101 หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ค วิลล์ ซ.ประชาอุทิศ 86 ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพ
พิกัด
13.610102 100.503076
วันที่ประกาศ
12.02.2019
หมายเหตุ
** ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทรัพย์สิน ราคาขาย รวมถึงเงื่อนไขอื่นใด หรือยกเลิกการขายทรัพย์สินได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สนใจเสนอซื้อทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอซื้อต้องตรวจสอบและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินและเอกสารสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนการตัดสินใจเสนอซื้อ และธนาคารเป็นอันหลุดพ้นจากความรับผิดชอบอย่างใด ๆ ในทุกกรณี อาทิเช่น รายละเอียดและ/หรือข้อมูลและ/หรือข้อเท็จจริงทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนกับที่แสดงไว้ ไม่ว่าทั้งหมดและ/หรือบางส่วนหรือเกิดความคลาดเคลื่อนตกหล่นในการจัดพิมพ์ เป็นต้น
สนใจทรัพย์สิน ติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
icon-noti 2